FoREMS

FoREMS ir mūsu uzņēmuma galvenais produkts un pakalpojums. Tas ir mūsu pieredzes un daudzu gadu centienu rezultāts.

FOREMS rīki datora galdvirsmā

FoREMS nozīmē - Forest Real estate Management System, kas tulkojumā ir Meža īpašumu apsaimniekošanas vadības sistēma. Tā ir ĢIS datubāzē balstīta sistēma, kurā ir pieejamas praktiski visas mūsdienīgas ĢIS funkcijas un iespējas.

FoREMS aptver gandrīz visas mūsdienu meža apsaimniekošanas vajadzības. Tas ir efektīvs instruments meža pārvaldības uzņēmumiem, meža īpašnieku grupām un kooperatīviem. Tā nav tikai programmatūra, bet rīks, kas ļauj izveidot ekonomiski efektīvas un konkurētspējīgas mežsaimnieku komandas.

FoREMS galveno funkciju saraksts:

 • Vispārējās
  • Daudzlietotāju un daudzvalodu vide
  • Konfigurējamas teritoriālās (rajona, īpašuma) līmeņa atļaujas katram lietotājam
  • Konfigurējamas funkcionālās atļaujas katram lietotājam
  • Vairāki īpašnieki - sistēma var uzturēt neskaitāmu īpašnieku īpašumu apsaimniekošanu vienā organizācijā
  • Iebūvēta datu filtrēšana katrā datu tabulā un globālā mērogā visās formās un datu skatos
  • Iespēja eksportēt tabulas un telpiskos datus
  • Atskaites
   • Iekšējās - tabulveida atskaite ar filtrēšanas un eksporta funkcijām
   • Ārējās - tīmekļa klients, galvenokārt meža īpašniekiem, lai pārskatītu meža apsaimniekošanu un meža inventarizācijas datus
 • Nekustamo īpašuma datu vadība
  • Nekustamo īpašumu reģistrs
  • Nekustamo īpašumu kadastra vienību saraksts
   • Atbalsta īpašuma zemes gabalu sadalīšanu (daļējas pārdošanas gadījumā) un pievienošanu
  • Dažādu zemes nomas līgumu pārvaldība
  • Skenēto dokumentu krātuve katram nekustamajam īpašumam
  • Pirkšanai piedāvāto īpašumu reģistrs
 • Meža apsaimniekošanas datu vadība
  • Meža nodalījumu reģistrs (meža inventarizācijas dati)
   • Meža inventarizācijas datu importēšana
   • Tostarp meža inventarizācijas vēsture ar ģeometriju
  • Esošā meža apsaimniekošanas plāna saglabāšana iegūstot jaunu inventarizāciju un automātiska sasaite ar jaunās meža inventarizācijas nogabaliem
  • Operatīvā plānošana un vadība
   • Pilna operatīvo darbu vadība un uzskaite t.sk. dokumentu, darbu un materiālu reģistri
   • Darba uzdevumu vadība ar pieņemšanas dokumentiem un rēķiniem
   • Pavadzīmju izveide un reģistrēšana
   • Papildu dokumentu ieraksti valsts institūcijās
   • Jebkāda dokumentu grupēšana pēc saņēmēja - t.i. lielākiem klientiem un valsts institūcijām paredzētos dokumentus var apvienot vienā (piem.: darba uzdevumus, rēķinus vai atskaites VMD)
  • Taktiskā plānošana
   • Iespēja reģistrēt pēc meža inventarizācijas datiem atlasītai meža nogabalu grupai plānotās mežsaimnieciskās darbības nākotnē (piem. nākamajai desmitgadei) vienā paņēmienā un pārskatīt tās kartē
   • Iespēja iegūt Plānoto apsaimniekošanas pasākumu sarakstus ar platībām, apjomiem un izmaksām tekošajam / nākamajiem gadiem
  • Stratēģiskā plānošana
   • Tīmeklī pieejams risinājums meža augšanas gaitas un apsaimniekošanas modelēšanai (izmantojot LVMI SILAVA izstrādātos augšanas gaitas modeļus)
 • Lauksaimniecības datu vadība
  • Operatīvā plānošana un vadība
   • Darba uzdevumu veidošana un uzskaite
   • Darba pieņemšanas/nodošanas aktu reģistrācija
   • Rēķinu reģistrs
   • Pavadzīmju izrakstīšana / uzskaite
 • Datu apmaiņa un izmantojamība citās sistēmās
  • Kartogrāfiskās / ĢIS funkcijas ar atbalstu ārējiem gandrīz jebkādiem ĢIS datu formātiem un attālinātiem karšu servisiem WMS un WFS.
  • Ir realizēta grāmatvedības integrācija ar: AccorProfi, Horizon, top ar HansaWorld
  • Izmantojams ar citu programmatūru - piem.: ĢIS qGIS un vai citiem datubāzu apstrādes un analīzes rīkiem
  • Importēt SHP vektoru datus / slāņus (iespējami praktiski jebkuri, ko atbalsta OGR)