Kā atrast taksatoru vai dastotāju...

Viens no pirmajiem jautājumiem, nonākot pie sava meža kaut nekādas pārdošanas, ir: “hm, cik tad es par to varētu dabūt?”. No kura izriet nākamais jautājums - “cik tad man tur īsti ir?”.

Pirmais solis ir meklēt kādus īpašuma papīrus un dokumentus. Ja Jums ir mežs, tad kaut kur tajos būt jābūt meža inventarizācijai (citkārt mēdz saukt, par meža taksāciju, arī par meža plānu vai meža apsaimniekošanas plānu. Meža inventarizācija gan var būt pasena un vairs neatbilst realitatei. Tādā gadījumā Jums vajadzētu jaunu meža inventarizāciju.

Ja nu Jums jau meža inventarizācija ir un gana svaiga, tad pirmo ideju par to, cik Jums tās koksnes ir mežā, var iegūt no meža inventarizācijas nogabalu saraksta. Te gan ir nolasāms tikai kopējais m3 apjoms nogabalos pa sugām.

Savukārt, lai jau tiktu pie precīzāka vērtējuma - kaut nekāda minējuma par sortimentiem, tad ir nepieciešama precīzāka meža uzmērīšana, ko sauc par meža dastošanu.

Abos gadījumos (lai veiktu meža inventarizāciju, vai lai tiktu pie dastojuma) Jums vajadzīgs meža speciālists, kas to prot. Kur gan tādu dabūt un vēl būt pārliecinātam, ka viņš to patiešām prot?

Latvijā šo prasmju uzticamību rūpējas LATAK akreditētas organizācijas, kas nodrošina meža vērtētāju sertifikāciju (pārliecinās par kādas personas prasmēm, zināšanām un apliecina tās):

SilvaSert rūpējas par meža taksatoru sertificēšanu un viņu lapā arī atrodamas to personu koordinātes, kurām ir atbilstošas prasmes un zināšanas meža taksācijā: http://silvasert.lv/lv/registrs

Latvijas koksne kvalitātes un ekspertu savienība rūpējas par dažādiem koksnes uzmērīšanas speciālistiem, tanī skaitā arī par meža taksatoriem, kuru saraksts ar koontaktiem atrodams viņu mājaslapā: http://www.lkkes.lv/home/sertificeto-personu-registrs/meza-inventarizacijas-darbu-veicejs. Šeit atrodami arī dastotāji tikai citā sarakstā, kā “M - augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs”: http://www.lkkes.lv/home/sertificeto-personu-registrs

Tas arī šoreiz par šo tēmu arī viss, kas būtu jāzina. ;-)

Turpmāk vēl…

P.S. Sia SilvITa ar meža inventarizāciju un dastošanu nenodarbojas, bet izstrādā programmatūru meža nozarei un t.sk. meža taksatoriem un dastotājiem. Tādējādi arī pāvalda zināšanas par šo tēmu.