18.-tā qGIS lietotāju un izstrādātāju konference

Pasākums notika Dānijā, Nødebo, kur pateicoties LIAA atbalstam, arī pašiem bija iespēja būt klāt kopā ar kolēģiem no SunGIS.
Piedalījāmies divu dienu konferencē un 3 dienu hackfestā.

Konferenču dienu spilgtākie iespaidi:
Tika novēroti pāris risinājumi vispārējai meklēšanai, t.i. rakstot meklētājā meklējamo teksta virkni, meklēšana notiek visos iespējamos objektos/tabulās/servisos u.tml.
Tas izskatās pēc kopīgas tendences, ko var arī saprast - viens no biežākajiem ĢIS izmantojumiem ir ietekmju novērtēšana, un tādā gadījumā iegūt informāciju par visiem iespējamiem kontektstiem attiecībā uz meklējamo ir būtiski.
Tāpat arī īpašumu apsaimniekošanā - mums bieži vajag dabūt visu aktuālo/saistīto informāciju par konkrēto īpašumu.
Šeit gan neliela dillemma funkcionāli dalītās organizācijās/komandās - kā efektīvi nodalīt tos informācijas kontekstus, kas dotajam lietotājam nav interesanti vai neatbilst. Tam gan arī bija redzami dažādi risinājumi/pieejas ar konfirurācijām/atļaujām.

Ko tik visu var izdarīt ar jaunās 3šās qGIS versijas slāņu attēlošanas (styling and labeling) iespējām (var pat uztaisīt datorspēles - vai vajag tas gan ir cits temats ;-) ):

Tika prezentēta doma par jauna standarta veidošanu priekš kadastrālās uzmērīšanas datiem - InfraGML. Ir gan arī patreiz virkne ar standartiem (LADM, STDM, Inspire direktīvas) par šo tēmu vai tai tuvām ar kurām tad arī ir jāsaskaņojas.

Pasaulsskata paplašinoša izrādījās prezentācija par koordināšu transformācijām un jauno Proj4.
Latvijas gadījumā tas varbūt ir mazāk būtiski, ja vien nenodarbojieties ar augstas precizītātes uzmērījumiem, bet galvenās atziņas: Zemes lode ir dinamiska (zemes plātnes lēnām “peld” un pie tam dažādos virzienos un ārumos). Attiecīgi, ja vēlamies būt precīzi, tad koordinātes ir jāpapildina ar ceturto koordinātes vērtību - laiku. Šī iespēja arī tiek paredzēta Proj4.
WGS84 ir problēmas (tai ir dažādas versijas), tas būtu jāņem vērā it sevišķi, ja vajag augstas precizitātes datus. ETRS89 labāks?

Izskatās, ka ir pieejami pat vairāki labi moduļi kopā ar GDAL rīkiem hidrauliskajai modelēšanai ūdensteču analīzei un plūdu prognozēšanai. Piemēram: Malstrom vai Crayfish modulis. Ar tā palīdzību var modelēt laikā mainīgas kartes un veidot animācijas:

Iepriekšminētās prezentācijas ir tās, kuras likās subjektīvi interesantākās, bet protams, bija vēl, t.sk. par jaunās 3.-šās qGIS versijas (rudenī paredzēts laidiens) plāniem un izmaiņām u.c., u.tml. Hakfesta dienās notika jaunās versijas pucēšana un jaunradītās funkcionalitātes saskarņu tulkošana, kā arī diskusijas un qGIS nākotnes plānošana. Starplaikos, protams, notika intensīva biedrošanās/socializēšanās u.tml. aktivitātes. Tika satikti cilvēki gandrīz no visām pasaules malām un kontinentiem, runāts gan par nopietno un nenopietno, gan par darbu un nedarbiem ;-). Kopumā - ļoti ieteicams pasākums, kam būtu jābūt ikkatra profesionāla programmētāja kalendārā tāpat kā atvaļinājumam.