Veiksmīga dalība iepirkuma konkursā par Meža datu pārvaldības sistēmas izstrādi un uzturēšanu Rīgas pašvaldības mežu apsaimniekotājam SIA “Rīgas meži”.

Rīgas pašvalības mežu apsaimniekošanas uzņēmumam SIA „Rīgas meži” veicām Meža datu pārvaldības sistēmas izstrādi un ieviešanu.

Meža datu pārvaldības sistēma tika izveidota, kopsadarbojoties ar SunGIS, izmantojot sistēmu FOREMS un Go GIS iespējas. Kā arī veiktas virkne integrāciju ar SIA „Rīgas meži” iekšējām (grāmatvedības un mežistrādes IT sistēmām) un ārējām sistēmām (Lauksaimniecības atbalsta dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts zemes dienests u.c.).

Sistēmas FOREMS ieviešanas un izmantošanas ieguvumi:

 • sistēmiski organizēta informācija par meža/lauksaimniecības īpašumiem
 • praktiski visa informācija ir telpiski piesaistīta (atrodama uz kartes)
 • mazāk kļūdīšanās iespēju un samazināts darbu apjoms informācijas un dokumentu apstrādē
 • labāka dokumentu uzskaite un vadība
 • uzlabots uzņēmuma darbinieku komandas darbs
 • integrācija ar grāmatvedības sistēmu Horizon
 • integrācija ar mežistrādes sistēmu Palma Timber
 • integrācija ar lauka darbu ĢIS Roam
 • pārskatāmāks uzņēmuma darbs un vadība
 • integrācija ar Valsts meža dienesta web servisiem
 • integrācijas ar citiem kartogrāfiskiem datu servisiem (Lauksaimniecības atbalsta dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts zemes dienests u.c.)

SIA „Rīgas meži” pārvalda Rīgas pilsētai piederošos mežus. Rīga lielākā mežu īpašniece starp Eiropas pilsētām un trešais lielākais meža īpašnieks Latvijā ar kopējo platību pāri par 61 tk. ha. Lasīt vairāk…