Uzņēmumam „FORAN Real Estate” veicām meža un lauksaimniecības īpašumu atbalsta sistēmas FOREMS ieviešanu un adaptāciju.

Sistēmas FOREMS ieviešanas un izmantošanas ieguvumi:

  • sistēmiski organizēta informācija par meža/lauksaimniecības īpašumiem
  • praktiski visa informācija ir telpiski piesaistīta (atrodama uz kartes)
  • mazāk kļūdīšanās iespēju un samazināts darbu apjoms informācijas un dokumentu apstrādē
  • labāka dokumentu uzskaite un vadība
  • integrācija ar grāmatvedības sistēmu Horizon
  • pārskatāmāks uzņēmuma darbs un vadība
  • uzlabots uzņēmuma darbinieku komandas darbs

„FORAN Real Estate” ir meža apsaimniekošanas uzņēmums Baltijas valstīs ar kopējo apsaimniekojamo teritoriju ap 60 tūkstoši, ha - lasīt vairāk …