Ar meža un lauksaimniecības īpašumu atbalsta sistēmas FOREMS palīdzību uzņēmums „Skogssällskapet” Baltijas valstīs veic lauku/mežu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu.

Sistēmas FOREMS ieviešanas un izmantošanas ieguvumi:

  • sistēmiski organizēta informacija par meža/lauksaimniecības īpašumiem
  • praktiski visa informācija ir telpiski piesaistīta (atrodama uz kartes)
  • mazāk kļūdīšanās iespēju un samazināts darbu apjoms informācijas un dokumentu apstrādē
  • labāka dokumentu uzskaite un vadība
  • pārskatāmāks uzņēmuma darbs un vadība
  • integrācija ar grāmatvedības sistēmu Accorprofi
  • vieglāka un precīzāka komunikācija ar uzņēmuma klientiem - privāto mežu īpašniekiem

„Skogssällskapet” ir viens no lielākajiem privāto zemju apsaimniekošanas uzņēmumiem Baltijas valstīs - lasīt vairāk …