Uzņēmumam „IRI Investments Latvia SIA” veicām esošo „IRI Investments Latvia SIA” īpašumu datu migrācija vienotā sistēmā FOREMS tās turpmāku uzturēšanu un adaptāciju, kas tika mantota no „FORAN Real Estate”.

Sistēmas FOREMS ieviešanas un izmantošanas ieguvumi:

  • sistēmiski organizēta informācija par meža/lauksaimniecības īpašumiem
  • praktiski visa informācija ir telpiski piesaistīta (atrodama uz kartes)
  • mazāk kļūdīšanās iespēju un samazināts darbu apjoms informācijas un dokumentu apstrādē
  • labāka dokumentu uzskaite un vadība
  • uzlabots uzņēmuma darbinieku komandas darbs
  • integrācija ar grāmatvedības sistēmu HansaWorld
  • pārskatāmāks uzņēmuma darbs un vadība
  • integrācija ar Valsts meža dienesta web servisiem
  • integrācijas ar citiem kartogrāfiskiem datu servisiem (Lauksaimniecības atbalsta dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts zemes dienests u.c.)

„IRI Investments Latvia SIA” ir meža apsaimniekošanas uzņēmums Baltijas valstīs ar kopējo apsaimniekojamo teritoriju ap 95 tūkstoši, ha. „IRI Investments Latvia SIA” ir daļa no IKEA grupā ietilpstošā Nīderlandē reģistrētās uzņēmuma “INGKA Investments”