Rekvizīti

Nosaukums: SILVITA SIA

Vien.reģ.nr.: 44103049011

Juridiskā adrese:
Jūrmalas iela 15 - 29,
Piņķi,
Babītes novads,
Rīgas rajons,
LV-2107

Norēķinu rēķini:
A/s “Swedbank”,
Nr. LV63HABA0551022069293,
Kods HABALV22