18.-tā qGIS lietotāju un izstrādātāju konference

Pasākums notika Dānijā, Nødebo, kur pateicoties LIAA atbalstam, arī pašiem bija iespēja būt klāt kopā ar kolēģiem no SunGIS. Piedalījāmies divu dienu konferencē un 3 dienu hackfestā. Konferenču dienu spilgtākie iespaidi: Tika novēroti pāris risinājumi vispārējai meklēšanai, t.i. rakstot meklētājā meklējamo teksta virkni, meklēšana notiek visos iespējamos objektos/tabulās/servisos u.tml. Tas izskatās pēc kopīgas tendences, ko var arī saprast - viens no biežākajiem ĢIS izmantojumiem ir ietekmju novērtēšana, un tādā gadījumā iegūt informāciju par visiem iespējamiem kontektstiem attiecībā uz meklējamo ir būtiski. [Lasīt tālāk]

ĢIS

Ģeogrāfiski informatīvās sistēmas nodrošina datu ievākšanu, uzglabāšanu, labošanu un attēlošanu, kas sniedz papildus iespējas īpašumu apsaimnekošanā.

Pēc klasiskās definīcijas ĢIS ir sistēma, kas nodrošina ģeogrāfisko datu ievākšanu, uzglabāšanu labošanu, analīzi un attēlošanu. Izdala piecas ĢIS pamatsastāvdaļas, kas nepieciešamas iepriekšminēto mērķu sasniegšanai: datortehnika, programmatūra, dati, metodes jeb zināšanas un cilvēki. IT attīstības vēsturē liecina, ka ģeogrāfiskās informācijas tehnoloģijas (ĢIT) radušās no iepriekš nebijušām skaitļošanas iespējām. Līdzīgi kā no vienkāršas skaitļu apstrādes attīstījās digitālā attēlu un skaņas apstrāde, kas ir pamatā tālākai mūsdienu digitālā video apstrādei un 3D modelēšanai. [Lasīt tālāk]